Stavební a zemní práce

Stavební práce

  • zřizování zpevněných ploch ze zámkových dlažeb
  • obkopávání domů
  • zřizování drenáží

Terénní úpravy

  • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
  • Výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí
  • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
  • Čištění vodních toků i stok

Zhotovení příjezdových cest a podkladů

  • Výkopy pro kanalizace a ostaní inženýrské sítě
  • Výkopy pro základy rodinných domů
  • Výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka