Stavební a zemní práce

Stavební práce

 • zřizování zpevněných ploch ze zámkových dlažeb
 • obkopávání domů
 • zřizování drenáží

Terénní úpravy

 • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
 • Výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Čištění vodních toků i stok

Zhotovení příjezdových cest a podkladů

 • Výkopy pro kanalizace a ostaní inženýrské sítě
 • Výkopy pro základy rodinných domů
 • Výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka
 • Zemní práce minibagrem

Zemní práce

 • Mini bagr Terex Hr14
 • Smykový nakladač LOCUST L 752
 • Terénní úpravy
 • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
 • Výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Čištění vodních toků i stok
 • Zhotovení příjezdových cest a podkladů

Likvidace sutí a odpadu • Převoz stavebního materiálu • Dodání šterku, písku, kamení sanace objektů • Dodání a osazení jímek a ČOV